«

»

Gru 27

“Światło, które daje moc” – Betlejemskie Światło Pokoju w naszej parafii.

ZUCHY I HARCERZE Z NASZEJ PARAFII ODEBRALI BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU

Zuchy i harcerze z Woli Rzeczyckiej odebrali przekazane przez słowackich skautów Betlejemskie Światło Pokoju. Uroczystość odbyła się w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem.

Msza św. w sanktuarium na Krzeptówkach była głównym punktem Betlejemskiego Zlotu, który odbył się w Zakopanem. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 4 tys. polskich harcerzy z całego kraju. W tym roku przekazaniu światła towarzyszy hasło „Światło, które daje moc”.

W czasie mszy św. naczelniczka ZHP odebrała z rąk słowackich skautów Betlejemskie Światło Pokoju. – Będziemy się nim dalej dzielić. Dzięki temu to światło będzie dawało moc nie tylko nam harcerzom, ale tym wszystkim, do których je zaniesiemy – mówiła hm. Anna Nowosad. – Cieszymy się, że ta tradycja trwa i z roku na rok jest nas coraz więcej – dodała.

Przedstawiciele poszczególnych środowisk i regionów harcerskich z całej Polski odpalili światło, aby zawieźć je do swoich miejscowości i podzielić się nim z lokalną społecznością. Nie zabrakło wśród nich zuchów i harcerzy z parafii Wola Rzeczycka, którzy przekażą Światło w niedzielę, 22 grudnia 2019 roku podczas uroczystej Mszy św. o godz. 16.00 w kościele parafialnym w Woli Rzeczyckiej.

Betlejemskie Światło Pokoju co roku odpalane jest z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się, by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.